Autoverzekering - Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering bij je autoverzekering is niet verplicht zoals de BA Autoverzekering. Toch is het aangewezen deze waarborg mee af te sluiten van zodra je een voertuig in het verkeer brengt.

Zowel bij ongeval in fout als in recht is deze waarborg noodzakelijk voor een goede afloop binnen de regeling van het schadegeval.

Ben je in je recht? Dan moet er verhaal uitgeoefend worden tegen de aansprakelijke voor het ongeval. In deze waarborg wordt de dekking “burgerlijk verhaal” voorzien.

Ben je in fout? Dan verdedigt de rechtsbijstandverzekering je belangen inzake het verhaal dat de andere partij zal instellen.

Als verzekeringnemer kies je zelf wie je aanstelt als advocaat.

Naast deze basisprincipes vind je op de verzekeringsmarkt verschillende bijkomende dekkingen zoals:

De dekking in geval van insolventie van derden
De terugbetaling van douanerechten
Contractuele geschillen (problemen met garagist, koper, verkoper, …)
Voorschieten van te betalen bedragen

Een rechtsbijstandverzekering is uiteraard nuttig bij alle geschillen die kunnen opduiken tijdens een schaderegeling.

Naast de gekende discussies rond de aansprakelijkheden kunnen er ook problemen ontstaan bij de expertise van de stoffelijke schade van het beschadigde voertuig alsook rond de bepaling van de vergoeding inzake de lichamelijke schade.

Last modified on vrijdag, 20 januari 2017 13:35
Read 731 times
Rate this item
(0 votes)

Related items

  • Autoverzekering - Omnium

    Het begrip OMNIUM, dat “all-riskverzekering” betekent, is een controversieel begrip en kan aldus aanleiding geven tot misverstand omdat hieronder verschillende onderwerpen kunnen begrepen worden.

  • Autoverzekering - verplichte BA auto

    Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.