Autoverzekering - Omnium

Het begrip OMNIUM, dat “all-riskverzekering” betekent, is een controversieel begrip en kan aldus aanleiding geven tot misverstand omdat hieronder verschillende onderwerpen kunnen begrepen worden.

Bij een omnium, ook nog wel “casco” genoemd, moet duidelijk omschreven worden welke risico’s men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende dekkingen die kunnen afgesloten worden.

In tegenstelling tot de dekking van de BA autoverzekering, waar de bepalingen ervan op wettelijke basis zijn vastgesteld in een modelovereenkomst, zullen de voorwaarden van de omniumverzekering contractueel worden bepaald en dus afhangen van de specifieke contracten van iedere verzekeraar. Hierbij blijven wel de regels van toepassing die gedicteerd worden in de algemene verzekeringswet.

De verschillende dekkingen die kunnen onderschreven worden zijn :

De materiële of eigen schade aan het voertuig
Brand en Diefstal
Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren

De mini-omnium

Er kan ook geopteerd worden voor een mini-omnium of mini-casco, waarbij enkel de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren worden bedoeld. Uiteraard kunnen op de markt naargelang de verzekeraar verschillende formules worden aangeboden.

Wie een omniumverzekering wil aangaan, moet meestal zijn BA autoverzekering ook bij de omniumverzekeraar onderschrijven.

Enkele cijfers:

Voor de dekking eigen schade kan men stellen dat ongeveer 20 % van de voertuigen onder een dergelijke dekking verzekerd is. De schadefrequentie bedraagt 14 % met een gemiddelde kostprijs rond 2.000 euro. Voor de andere waarborgen is 40 % van de voertuigen gedekt. Hier wordt de hoogste schadefrequentie genoteerd bij glasbreuk met 6,90 % met een gemiddelde kostprijs van 326 euro. De hoogste gemiddelde kostprijs vindt men echter terug in de dekking Brand met 4.400 euro. Hier is het duidelijk dat de frequentie erg laag is maar dat in de meeste gevallen een brand het totaal verlies van het voertuig betekent.

Last modified on vrijdag, 20 januari 2017 12:15
Read 719 times
Rate this item
(0 votes)

Related items

  • Autoverzekering - Rechtsbijstand

    De rechtsbijstandverzekering bij je autoverzekering is niet verplicht zoals de BA Autoverzekering. Toch is het aangewezen deze waarborg mee af te sluiten van zodra je een voertuig in het verkeer brengt.

  • Autoverzekering - verplichte BA auto

    Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.