Autoverzekering - Rechtsbijstand

vrijdag, 20 januari 2017 10:26

De rechtsbijstandverzekering bij je autoverzekering is niet verplicht zoals de BA Autoverzekering. Toch is het aangewezen deze waarborg mee af te sluiten van zodra je een voertuig in het verkeer brengt.

Published in Autoverzekering

Autoverzekering - verplichte BA auto

vrijdag, 24 oktober 2014 00:00

Als je een auto gaat verzekeren, denk je in de eerste plaats aan de autoverzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.

Published in Autoverzekering